არჩევიდან რამდენი ხანი სჭირდება პროცედურის დასრულებას?