დონაციის შემდეგ შევძლებ ისევ გავაჩინო ჩემი საკუთარი შვილი?